Tìm kiếm Tạp chí  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 17/11/2018 12:26 AM
Kinh nghiệm các nước
Tổng thống Tanzania sa thải 1.000 công chức

Trong chiến dịch truy quét tham nhũng vừa qua, Tổng thống Tanzania đã sa thải gần 1.000 công chức và ra lệnh thu hồi tiền lương tháng 4 của các công chức này.

Xem tiếp
Tuyển dụng công chức ở Thái Lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Năm 1928, dưới triều đại Vua Rama VII - một nhà quân chủ chuyên chế đã ban hành Luật công vụ Vương quốc Thái Lan. Theo Luật này, công chức được coi là “đầy tớ phục vụ nhà Vua” . Sau thắng lợi của cuộc cách mạng Tư sản năm 1932, Thái Lan chuyển từ chế độ quân chủ chuyên chế sang chế độ quân chủ lập hiến, vai trò của công chức ở Thái Lan cũng đã thay đổi theo chế độ chính trị này, Luật công vụ năm 1928 nhiều lần được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với chế độ chính trị mới. Luật công vụ năm 1992 là cuộc cải cách gần đây nhất về hệ thống quản lý nhân sự công vụ. Tuy nhiên, nhằm xây dựng và nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, đáp ứng nhu cầu hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thái Lan đã tiến hành nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung của Luật công vụ. Nền hành chính của Thái Lan hiện nay được đánh giá là một nền hành chính vận hành tốt trong các quốc gia đang phát triển. Năm 1928, dưới triều đại Vua Rama VII - một nhà quân chủ chuyên chế đã ban hành Luật công vụ Vương quốc Thái Lan. Theo Luật này, công chức được coi là “đầy tớ phục vụ nhà Vua” . Sau thắng lợi của cuộc cách mạng Tư sản năm 1932, Thái Lan chuyển từ chế độ quân chủ chuyên chế sang chế độ quân chủ lập hiến, vai trò của công chức ở Thái Lan cũng đã thay đổi theo chế độ chính trị này, Luật công vụ năm 1928 nhiều lần được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với chế độ chính trị mới. Luật công vụ năm 1992 là cuộc cải cách gần đây nhất về hệ thống quản lý nhân sự công vụ. Tuy nhiên, nhằm xây dựng và nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, đáp ứng nhu cầu hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thái Lan đã tiến hành nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung của Luật công vụ. Nền hành chính của Thái Lan hiện nay được đánh giá là một nền hành chính vận hành tốt trong các quốc gia đang phát triển.

Xem tiếp
Tuyển chọn công chức theo năng lực tại một số quốc gia trên thế giới

Ở các quốc gia có nền hành chính phát triển, công tác tuyển dụng chú trọng tìm kiếm và lựa chọn những người có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ công tác phù hợp nhất, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm đã được xác định từ giai đoạn phân tích công việc. 

Xem tiếp
Nhìn công chức Singapore được trả lương, công chức Việt Nam có chạnh lòng?

Từ năm 1985, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã đặt ra vấn đề tại sao tiền lương trả cho toàn bộ bộ máy Chính phủ Singapore, quản lý một đất nước có GDP là 17 tỷ USD (năm 1985) chỉ là 2,5 triệu USD còn công ty Vận tải biển Singapore dù làm ra doanh số 1 tỷ USD nhưng tiền lương của lãnh đạo cao cấp của công ty lại là 2 triệu USD?

Xem tiếp
Hàng triệu công chức Hàn Quốc lo lắng trước luật chống tham nhũng mới

Hàn Quốc vừa chính thức thực thi luật phòng chống tham nhũng mới được nhiều người ca ngợi là một cột mốc để giúp loại trừ tình trạng tham nhũng ở cấp thấp tại nước này.

Xem tiếp
Trung Quốc tìm cách dẹp nạn 'con ông cháu cha'

Ông Cai Zhonghua, Giám đốc Sở Chăn nuôi và Nông nghiệp tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, mới đây bị phát hiện lợi dụng chức vụ và quan hệ cá nhân để tuyển 19 người họ hàng, người quen làm công chức. Trong 3 năm qua, hàng triệu nhân dân tệ tiền lương đã được trả cho những người này.

Xem tiếp
Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nói về “Lãnh đạo trẻ và tham mưu già” ở Hàn Quốc

Mô hình cán bộ của Hàn Quốc là: Lãnh đạo trẻ, gắn bó với tham mưu già. Đó là sự kết hợp tiềm năng và lợi thế của cả 2 thế hệ để cùng hành động, đem lại thành công nhiều nhất, mang lại thịnh vượng, phát triển cho đất nước Hàn Quốc hôm nay.

Xem tiếp
Các tiểu vương quốc Ả -rập Thống nhất: 9 quan chức bị sa thải vì vắng mặt trong giờ hành chính

Quốc vương Dubai mới đây đã sa thải 9 quan chức cấp cao của nước này sau khi ông bất ngờ vi hành và phát hiện họ không có mặt tại văn phòng vào lúc 7h30.

Xem tiếp
Trả công thỏa đáng mới có chuẩn mực liêm khiết của quan chức

Singapore luôn là quốc gia tiên phong trong thu hút nhân tài phục vụ trong lĩnh vực hành chính công.

Xem tiếp
Kinh nghiệm sử dụng chế độ hợp đồng trong quản lý viên chức làm việc trong một số lĩnh vực dịch vụ công tại I-ta-li-a

Dịch vụ công đóng vai trò thiết yếu, quan trọng trong cuộc sống của cá nhân, tổ chức và xã hội. Sự phát triển dịch vụ công là một tất yếu cả về mặt kinh tế và chính trị khi một quốc gia đã chuyển sang nền kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền. Đội ngũ viên chức hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ công (sau đây gọi tắt là viên chức dịch vụ công) không chỉ rộng lớn về quy mô, đa dạng về ngành nghề mà còn mang đặc trưng sáng tạo, linh hoạt trong nghề nghiệp. Để quản lý hiệu quả nhóm đối tượng này, các quốc gia trên thế giới đã áp dụng nhiều mô hình khác nhau, trong đó điển hình cho mô hình quản lý viên chức theo hợp đồng là kinh nghiệm của I-ta-li-a. Nghiên cứu việc áp dụng chế độ hợp đồng trong quản lý viên chức tại I-ta-li-a cho thấy cả bài học thành công và những kinh nghiệm cần tránh, là những bài học từ thực tiễn quý giá đối với công tác quản lý viên chức tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Xem tiếp
Một số xu hướng cải cách công vụ trên thế giới

Các hệ thống công vụ đã và đang đứng trước những yêu cầu cải cách mới khi chính phủ không chỉ phải phản hồi với những thay đổi trong môi trường toàn cầu mà còn phải đáp ứng nhu cầu chủ động, tích cực từ phía công dân. Nhiều nước dịch chuyển hệ quy chiếu về mối quan hệ giữa Nhà nước và người dân theo hướng lấy công dân làm trung tâm, đề cao mối quan hệ qua lại, bình đẳng, cùng tham gia trong hoạch định chính sách, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công. Bài viết đề cập một số nội dung và xu hướng cải cách công vụ như: tuyển dụng theo nguyên tắc thực tài; quản lý công mới (NPM); tiếp cận chính phủ một cách tổng thể; nâng cao trách nhiệm giải trình; cải tiến hệ thống quản lý tài chính công; tăng cường sự tham gia và đề cao vai trò làm chủ của các bên tham gia; phân cấp phân quyền.

Xem tiếp
Tìm hiểu chế độ phúc lợi và bảo hiểm của công chức một số nước trên thế giới

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi là một trong những quyền lợi của công chức được pháp luật bảo hộ. Các quốc gia trên thế giới đã xây dựng chế độ bảo hiểm, phúc lợi đối với công chức, và coi đó là một nội dung quan trọng của chế độ công chức. Chế độ phúc lợi (System of Welfare) nhằm nói tới các hình thức của chế độ hỗ trợ và giúp đỡ nhằm cải thiện đời sống vật chất và đời sống tinh thần của công chức. Nói cách khác, phúc lợi cao là một trong những nguyên nhân khiến cho nghề nghiệp công chức có sức hấp dẫn lớn. Chế độ bảo hiểm (System of Security), đối với sự bảo đảm cuộc sống cơ bản của công chức, xóa bỏ sự lo lắng cho tương lai, nâng cao tính tích cực nghề nghiệp, thúc đẩy sự pháp triển kinh tế và duy trì sự ổn định của xã hội.

Xem tiếp
Quy trình tổ chức thi tuyển công chức của Nhật Bản

Để Nhật Bản có được vị trí như ngày nay là nhờ có sự góp sức to lớn của đội ngũ công chức Nhật Bản. Công chức Nhật Bản là những người phục vụ nhân dân. Họ là những người xây dựng và thực thi các chính sách làm sao để đảm bảo đời sống cho người dân và mang đến sự hài lòng cho người dân.

Xem tiếp
Đặc điểm của hệ thống công vụ chức nghiệp Hàn Quốc

Trên thế giới hiện có hai mô hình công vụ điển hình, đó là mô hình công vụ chức nghiệp và mô hình công vụ việc làm. Hàn Quốc là một quốc gia châu Á đã tiến hành nhiều cải cách trong nền công vụ. Năm 2010, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đánh giá Hàn Quốc là một trong những quốc gia dẫn đầu về nỗ lực cải cách hành chính. Hiện nay, Hàn Quốc đang áp dụng mô hình công vụ chức nghiệp đạt được nhiều chuyển biến tích cực theo hướng "mở", linh hoạt và hiệu quả. Những thông tin và kinh nghiệm trong việc tổ chức hệ thống công vụ chức nghiệp và những đổi mới trong mô hình công vụ ở Hàn Quốc là những bài học cho các quốc gia đang áp dụng mô hình này, trong đó có Việt Nam. 

Xem tiếp
Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về thu hút và trọng dụng người có tài năng cho nền công vụ

Việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng người có tài năng có vị trí đặc biệt quan trọng và trở thành chiến lược của nhiều nước trên thế giới. Mỗi nước có những cách tiếp cận khác nhau về thu hút, trọng dụng người có tài năng, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là làm thế nào để có được một đội ngũ những người có năng lực thực sự, có đạo đức nghề nghiệp vào làm việc trong các cơ quan của chính quyền. Trong phạm vi bài viết này tác giả giới thiệu kinh nghiệm của 6 nước có nền kinh tế khá phát triển, với nền hành chính hiện đại, đó là: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và những kinh nghiệm liên quan mà các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước thuộc Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) đang sử dụng để thu hút và trọng dụng người có tài năng trong nền công vụ. Trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Xem tiếp
Các tin khác
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành luôn phải “tiến công và đột phá”
Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện
Văn bản mới
Quyết định số 03/QĐ-BCĐCCCVCC ngày 17/12/2015 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải  ...
Quyết định số 1701/QĐ-BNV ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Nội vụ  ...

Hướng Dẫn
Xây dựng Vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch
Phần mềm Thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
Video

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
2954545
Khách online 55


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

 

Địa chỉ: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62820404. Email: caicachcongvu@moha.gov.vn
Giấy phép số: 42/GP-TTĐT, ngày 26/09/2014 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông