Tìm kiếm Tạp chí  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 16/11/2018 11:10 PM
Vị trí việc làm, cơ cấu công chức
Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ

Do chưa có quy chế về nhận xét, đánh giá cán bộ nên việc nhận xét, đánh giá cán bộ còn mang nặng định tính, chưa có định lượng cụ thể

Xem tiếp
Xây dựng đề án vị trí việc làm đối với công chức, viên chức tại Quảng Nam: Nhiều vướng mắc, bất cập

Đến nay các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm. Tuy nhiên việc đánh giá từng vị trí việc làm bộc lộ nhiều vướng mắc, khiến các đề án này vẫn chưa được thẩm định, phê duyệt.

Xem tiếp
Công chức tham gia hội thì... “hòa cả làng”!

Thảo luận găng xung quanh dự thảo luật về Hội, đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại, công chức ở Bộ Y tế tham gia Hiệp hội sữa (chẳng hạn), khác gì “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng lo, đang công chức mà vẫn được làm ở hội, chẳng cán bộ nào còn… mặn mà với công việc.

Xem tiếp
Gỡ “nút thắt” trong công tác đánh giá cán bộ

Đánh giá cán bộ là khâu quan trọng, là tiền đề để cấp ủy, đơn vị quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ hợp việc, hợp người, phát huy được năng lực, sở trường cũng như khắc phục những mặt còn hạn chế để nỗ lực vươn lên.

Xem tiếp
Xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng trung ương

Xác định được các vị trí việc làm giúp cho cơ quan quản lý, sử dụng nhân lực có thể xác định được số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực bảo đảm cho việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan mình. Đây là giải pháp quan trọng thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, Nhà nước.

Xem tiếp
Lãnh đạo không được bố trí vợ con quản lý nhân sự, kế toán

Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp thẩm định nêu rõ, Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ, chồng, cha, mẹ, con,... của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Xem tiếp
GS Châu phản biện Bộ trưởng Nhạ về bỏ biên chế giáo dục

Trong phần cuối của cuộc bàn tròn trực tuyến, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu ý tưởng về "tạo chỗ trống để đón người giỏi vào giáo dục" bằng đề xuất thay đổi chế độ biên chế trong giáo dục. GS Ngô Bảo Châu rằng cần phải thận trọng với ý tưởng này.

Xem tiếp
Sớm áp dụng mô hình vị trí việc làm các cơ quan nhà nước

Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai quy định này, Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức để triển khai cụ thể mô hình vị trí việc làm, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay việc triển khai quy định về vị trí việc làm vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào.

Xem tiếp
Cán bộ nguồn khó... bố trí việc

Hầu hết cán bộ nguồn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có xu hướng phát triển tốt nhưng lại khó bố trí công việc sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Xem tiếp
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Phương pháp xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước”

Chiều ngày 26/4/2016, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Phương pháp xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước”.

Xem tiếp
'Tại sao hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp trong khi CNTT thiếu người làm?'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi: "Tại sao hàng trăm nghìn cử nhân cao đẳng thất nghiệp, hơn một trăm nghìn cử nhân ĐH, kỹ sư thất nghiệp trong khi CNTT thiếu người làm?".

Xem tiếp
Chuyển đổi phương pháp quản lý nguồn nhân lực trong bộ máy nhà nước: Mấu chốt là xác định vị trí việc làm

Tính đến tháng 9-2015, Việt Nam có 122 Thứ trưởng và cấp tương đương. Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh là 242 người, vượt 13 người so với quy định. 

Xem tiếp
Kết quả tích cực từ mô hình đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm

Mô hình đánh giá công chức dựa trên kết quả làm việc được TP Đà Nẵng triển khai thí điểm là một trong những nét nổi bật về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm.

Xem tiếp
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dự Lớp tập huấn xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức, Đánh giá công chức, viên chức năm 2014 và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Y tế

Chiều ngày 03/12/2014, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ Y tế tổ chức Lớp tập huấn xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức, Đánh giá công chức, viên chức năm 2014 và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 (Lớp tập huấn).

Xem tiếp
Đề án vị trí việc làm, thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng và một số giải pháp hỗ trợ xây dựng và áp dụng Đề án trong thực tiễn

I. Đặt vấn đề

Ngày 08/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; ngày 22/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Ngày 25/6/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số Thông tư số 14/2012/TT-BNV và Thông tư số 05/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, thẩm định Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; tổng hợp danh mục vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc, gửi Bộ Nội vụ theo quy định. Trên cơ sở đề nghị của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Quyết định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự. Quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

Thực hiện quy định tại hai Nghị định này, Bộ Tư pháp đã tích cực hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 14/2012/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Thông tư số 05/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 36/2013/NĐ-CP. Trong quá trình triển khai xây dựng Đề án, Bộ Tư cũng gặp những thuận lợi cũng như những khó khăn khi triển khai. Trong bài viết này, tác giả xin phân tích những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp triển khai xây dựng và áp dụng Đề án vị trí việc làm trong thực tiễn.

Xem tiếp
Các tin khác
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành luôn phải “tiến công và đột phá”
Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện
Văn bản mới
Quyết định số 03/QĐ-BCĐCCCVCC ngày 17/12/2015 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải  ...
Quyết định số 1701/QĐ-BNV ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Nội vụ  ...

Hướng Dẫn
Xây dựng Vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch
Phần mềm Thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
Video

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
2954366
Khách online 41


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

 

Địa chỉ: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62820404. Email: caicachcongvu@moha.gov.vn
Giấy phép số: 42/GP-TTĐT, ngày 26/09/2014 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông