Tìm kiếm Tạp chí  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 17/11/2018 12:05 AM
Quyết định số 410/QĐ-BTP

Quyết định số 410/QĐ-BTP ngày 21 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2015

Quyết định số 410/QĐ-BTP
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Xem thêm

Quyết định số 3121/QĐ-BNN-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2014

Công văn số 3004/BCĐCCCVCC ngày 29/8/2013 về việc thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch số 1929/KH-TTCP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Thanh tra Chính phủ

Kế hoạch số 1499/KH-VPQH ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Quốc Hội về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Văn phòng Quốc Hội giai đoạn 2013-2015

Quyết định số 5733/QĐ-BCT ngày 13  tháng 8  năm 2013  của Bộ Công thương về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Công thương giai đoạn 2013-2015.

Quyết định số 1832QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2015

Kế hoạch số 5240/KH-VPCP ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Văn phòng Chính phủ

Quyết định số 1506QĐ-BNG ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Ngoại giao đến năm 2015

Kế hoạch số 653/KH-BQLL ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Ban quản lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2013-2015

Kế hoạch số 270/KH-TANDTC ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của ngành Tòa án nhân dân giai đoạn từ nay đến năm 2015

Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành luôn phải “tiến công và đột phá”
Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện
Văn bản mới
Quyết định số 03/QĐ-BCĐCCCVCC ngày 17/12/2015 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải  ...
Quyết định số 1701/QĐ-BNV ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Nội vụ  ...


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

 

Địa chỉ: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62820404. Email: caicachcongvu@moha.gov.vn
Giấy phép số: 42/GP-TTĐT, ngày 26/09/2014 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông