Tìm kiếm Tạp chí  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 16/11/2018 11:14 PM
Văn bản - Chính sách
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy: 51 kết quả.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về

Quyết định số 03/QĐ-BCĐCCCVCC ngày 17/12/2015
17/12/2015

Quyết định số 03/QĐ-BCĐCCCVCC ngày 17/12/2015 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức


Quyết định số 1701/QĐ-BNV ngày 09/11/2015
12/11/2015

Quyết định số 1701/QĐ-BNV ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Nội vụ


Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015
12/06/2015

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.


Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015
20/04/2015

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/1014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.


Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
20/11/2014

Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế


Quyết định số 637/QĐ-BNV
19/06/2014

Quyết định số 637/QĐ-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ tại doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2010 đến hết Quý II năm 2014 và cải cách chế độ công vụ, công chức tại một số Bộ, ngành, địa phương


Quyết định số 410/QĐ-BTP
21/02/2014

Quyết định số 410/QĐ-BTP ngày 21 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2015


Báo cáo số 05/BC-BTNMT
08/02/2014

Báo cáo số 05/BC-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2013 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường


Báo cáo số 07/BC-NHNN
27/01/2014

Báo cáo số 07/BC-NHNN ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2013 


Báo cáo số 04/BC-BKHĐT
02/01/2014

Báo cáo số 04/BC-BKHĐT ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2013 của  Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Quyết định số 3121/QĐ-BNN-TCCB
31/12/2013

Quyết định số 3121/QĐ-BNN-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2014


4078/QĐ-UBND
30/12/2013

Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015


Báo cáo số 3137/BC-TTCP
30/12/2013

Báo cáo số 3137/BC-TTCP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về kết quả công tác cải cách công vụ công chức năm 2013 và phương hướng năm 2014 của Thanh tra Chính phủ


2110/QĐ-UBND
27/12/2013

Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2015


Quyết định số 2834/QĐ-UBND
25/12/2013

Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay đến năm 2015

<<   [1] 2 3 4  Xem tiếp >>
Danh Mục Văn bản
Lĩnh vực văn bản

Video
Hướng Dẫn
Xây dựng Vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch
Phần mềm Thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
Thống kê truy cập
Lượt truy cập
2954398
Khách online 62


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

 

Địa chỉ: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62820404. Email: caicachcongvu@moha.gov.vn
Giấy phép số: 42/GP-TTĐT, ngày 26/09/2014 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông